Borgholms Filmstudio visar film på Folkets Hus i Borgholm. Foto: Arkiv

bild 2019-03-07 kl. 09.27.11

Årsmöte med filmstudio

[2019-03-07]

Årsmöte i Borgholms Filmstudio hölls den 24 februari.

BORGHOLM.

Plats var Folkets Hus och förhandlingarna leddes av Kjell Gerdin. Lena Holgersson redogjorde för föreningens ekonomi och styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften från 220 till 250 kronor godkändes. Höjningen börjar gälla hösten 2019.

I verksamhetsberättelsen konstaterades att Filmstudion visat sammanlagt tretton filmer under det gångna året. Antalet medlemmar uppgick till 130 under våren och 129 under hösten. Närvaron har genomsnittligt legat på ett sjuttiotal personer.

Valberedningens förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret föredrogs och godkändes. Till ny ordförande valdes Gun Frank. Lena Holgersson, Åsa Forsman och Jennie Arningsjö kvarstår sedan tidigare. Till ny ledamot valdes Gunilla Lydmark.

Årsmötet godkände även ett par mindre stadgeändringar. Stadgar och Årsmötesprotokoll kan ses i sin helhet på föreningens hemsida.

Efter avslutat årsmöte visades den norska filmen ”Vad ska folk säga?”

Ur Ölandsbladet  torsdag 7 mars 2019, GF

DET HÄNDER I BORGHOLM

tor 23 maj

Borgholmsmässan 23-25 maj 2019

Borgholm Tid: 10:00-18:00 Pågår: 2019-05-23 - 2019-05-25
lör 25 maj
fre 31 maj
fre 31 maj

Sagostund

Tid: 11:00-13:00
lör 01 Jun
lör 01 Jun
lör 01 Jun

Veteranbilsutställning

Tid: 10:00-16:00
lör 08 Jun