Resultaten från livsmedelskontrollerna utlagda på nätet, Borgholm testar en ny giv efter det utskällda Smileys-försöket 2010.

bild 2019-11-06 kl. 10.12.23

Beslut – så får du bättre koll på maten

[2019-11-06]

Har restaurangen du är på väg på att besöka koll på läget? Efter några tryck på mobilen har du svaret och kan välja bort de verksamheter där livsmedelshanteringen brister. – Det här ratingsystemet ska igång så fort som möjligt, säger Joel Schäfer (S), ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm.

BORGHOLM.

När Borgholm för snart tio år sedan drog igång ett liknande försök att ”varudeklarera” restauranger, livsmedelsaffärer och liknande verksamheter med Smileys-dekaler att klistra upp på lämplig plats samt med samma symboler utlagda intill företagsnamnen på kommunens hemsida blev det snabbt utskällt och efter påtryckningar förpassades idén till papperskorgen.

Några glada, likgiltiga eller sura smileys är det inte frågan om den här gången, nu ska konsumenterna snabbt, och återigen via kommunens hemsida, kunna ta del av de livsmedelskontroller miljö- och byggnadsförvaltningen utfört ett år bakåt och fram till aktuellt datum.

– Där det ska framgå vilken verksamhet som kontrollerats, när, syftet med kontrollen samt utfallet där de tre kriterierna är godkänd, återbesök och förbud. Vill du sedan läsa mer om någon specifik verksamhet kan man begära ut det ärendet, förklarar Joel Schäfer och tillägger:

– Samtliga livsmedelsverksamheter i kommunen, under högsäsong över 300 stycken, ska finnas med på listan som även ska vara kategoriserad: restaurang, gatukök, café, butik och så vidare.

Bedömningen godkänd innebär att inga, eller mindre allvarliga, avvikelser noterades vid kontrollen, återbesök innebär att avvikelserna var sådana att det krävdes uppföljande kontroll och vid förbud hade verksamheten så stora brister vid kontrollen att den förbjöds att hantera livsmedel.

– Syftet är dels att höja kvaliteten på livsmedelshanteringen, dels att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val. Informationen är redan offentlig och nu görs den mer lättillgänglig, säger Joel Schäfer.

Enligt beslutsunderlaget förväntas systemet ”även vara ett incitament för verksamhetsutövarna att åtgärda de avvikelser som noteras”.

– Generellt är kvaliteten god, samtidigt finns det områden där den kan förbättras.

Gunnar Aldestam, ordförande för krögarföreningen på Öland, har hört talas om ratingsystemet men inte mycket mer.

– Och just därför är Joel Schäfer inbjuden till oss för att presentera hur de tänker och hur det ska bli. Vi avvaktar och har span på det, så kan man säga, säger Gunnar Aldestam till Ölandsbladet.

Ni gillade inte det förra systemet med glada och sura gubbar?

– Nej, det var alldeles för godtyckligt, där var vi negativa.

Ur Ölandsbladet fredag 1 november 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30