Samtliga visstidsanställda i Borgholms kommun ska ges chansen att köpa ”förmånscykel”, max två per anställd.

bild 2019-09-23 kl. 09.17.56

Borgholm trampar mot bättre hälsa

[2019-09-23]

Visstidsanställda i Borgholms kommun får snart chansen att skaffa förmånscykel.

– Om man ser det ur aspekten kommunen som en bra arbetsplats kan det här vara en ingrediens, säger Staffan Larsson (C), ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau).

BORGHOLM.

Fler cyklister, färre bilister – i förra veckan fattade ksau, i sin alternativa skepnad som personalutskott, ett beslut som berör cirka 1 000 anställda i kommunen:

”Att godkänna bruttolöneavdrag för inköp av cykel – förmånscykel – för alla tillsvidareanställda.”

Den som nappar ska enligt kommunen göra en bra affär på många sätt. Budgetchef Linda Kjellin har koll på den ekonomiska biten.

– Väljer man till exempel en elcykel som kostar 18 500 kronor blir bruttolöneavdraget per månad 350 kronor, 4 200 på ett år vilket motsvarar 2 740 kronor netto. Köper man sedan ut cykeln efter tre år blir den totala nettokostnaden lite drygt 11 000 kronor, redogör hon för tidningen.

Den anställde gör i det exemplet ett klipp på 7 500 kronor.

Samtidigt beskrivs kostnaden för kommunen som försumbar.

– Marginellt mindre skatteintäkter, konstaterar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg

Val av cykelsort lägger sig kommunen inte i, enligt beslutet är det ”valfritt”, elcykel går till exempel lika bra som vanlig cykel.

– Beslutet går i linje med kommunens cykelstrategi, vi vill få igång cyklandet och med det bättre hälsa och miljö, kommenterar ksau-ordförande Staffan Larsson (C).

I beslutsunderlaget nämns en rad av positiva effekter: ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, förbättrar parkeringssituationen vid exempelvis Ekbacka genom att flera cyklar till arbetet, minska slitaget på vägar, minskar miljöutsläpp, medför hälsovinster för medarbetarna och kommunen som arbetsgivare får hälsosammare medarbetare.

”I början av nästa år” är tidplanen för igångsättande, först ska rutiner och upphandling klaras av.

– Det finns ingen anledning att dröja, har man sagt ”bu” längtar väl alla efter ett ”bä”, säger Staffan Larsson muntert.

Ur Ölandsbladet torsdag 19 september 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 26 Feb

Slöjdcafé i Rälla

Bibliotek Rälla, Rälla Tid: 17:30-20:00
ons 26 Feb

Dokumentärfilm om turismen på Öland

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19.00-20:00
mån 02 Mar

Slöjdkafé: virka kärleksknutar

Runstens bibliotek, Runsten Tid: 18.00-20.30
tor 26 Mar

Författarbesök

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 19:00-20:30
ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30