Björnes Digital

Björnes Digital har sedan 1991 levererat elektronik och försett Öland med ljud & bild.

Kontaktuppgifter
Storgatan 54 Borgholm, 0485-120 88
anders@bjornesdigital.se, www.bjornesdigital.se