Taktil & Samtal Åsa Nyvell

Jag erbjuder behandlingar mm för att du ska kunna läka, utvecklas, må bra i din kropp och i ditt liv, känna glädje och ro.
De metoder som används är bl a Beröringsbehandlingen Taktilterapi, Reconnective Healing, Samtalsterapi och EFB, befriande andningsterapi och Regressionsterapi m m.

Kontaktuppgifter
Storgatan 17 2tr Borgholm, 073-685 19 02
info@asanyvell.se, www.asanyvell.se