Stadshuset i Borgholm - inte stort nog.

bild 2019-11-15 kl. 13.49.01

Därför trångbott på stadshuset

[2019-11-15]

Varför är det så mycket folk på stadshuset i Borgholm?

Frågan är högaktuell efter beskedet att byggnaden inte är stor nog för den samlade personstyrkan.

– Det är inget snack om att vi växt, kommenterar kommunalrådet Ilko Corkovic (S).

BORGHOLM.

För två veckor sedan kunde Ölandsbladet berätta att delar av dagens personalstyrka på stadshuset är på väg att få ny arbetsplats.

På grund av trångboddhet ska ett tjugotal av den cirka 85 personer stora stadshusstaben flytta till ledigt på forna Ölands Gymnasium.

85 personer är samtidigt betydligt fler än för drygt tio år sedan, vid ”Den Stora Renoveringen” 2008 räckte rummen till, om än med nöd och näppe.

– När jag googlar ser jag att vi kommuninvånare är 20 fler idag jämfört med 2008. Beror då trångboddheten på fler anställda? I så fall varför behövs fler anställda, invånarantalet är ju lika stort, frågar en läsare som hört av sig till tidningen.

ÖP-politikern Per Lublin är inne på samma spår och föreslår att fullmäktige gör en ”opartisk, förutsättningslös och grundlig översyn över den kommunala administrationen” med syfte att ta bort de tjänster som inte behövs.

– Det delades rum även när jag tillträdde (2014), men nu är det mer regel än undantag. Så det är inget snack om att vi växt, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S) med anledning av diskussionen.

– Och jag kan förstå att folk ifrågasätter ökningen, tillägger han för att därefter punkta upp flera förklaringar till varför det ser ut som det gör.

– Fastighetsavdelningen har flyttats hit från Borgholm Energi, bara det är fem – sex man, tidigare vakanser på miljö- och byggsidan har tillsatts, det har tillkommit två avgiftsfinansierade kartingenjörer vilket är tjänster vi tidigare köpt, plan- och bygg har växt och där ska man komma ihåg att vi inte är en liten kommun, på grund av fritidshusen är behovet av tjänster stort, kultursekreteraren har flyttat hit, tillväxtsidan har tillkommit och det ska ge resultat framöver och det går bra för dem, säkerhetstjänsten har placerats här igen – man kan säga att det handlar om personal som flyttats hit, satsningar beslutade av politiken och påtvingade nya arbetsuppgifter i och med pålagor och skärpningar i regelverk.

Behövs översyn?

– En sådan gjordes inte för så länge sedan i och med ändrad förvaltningsstruktur, men det är aldrig fel att göra översyn, inga bekymmer – det finns säkert effektiviseringspotential.

I dag huserar fastighetsavdelningen, tillväxtenheten, kommunledningsförvaltningen inklusive två politiker, ekonomiavdelningen, miljö- och bygg med underavdelningar, HR-avdelningen, kundcenter samt överförmyndaren (om vi glömt någon ber vi om ursäkt för detta) i stadshuset.

– Byggnaden är på flera sätt inte dimensionerad för det tryck som är idag, har kommunens fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg tidigare påpekat.

Ur Ölandsbladet torsdag 14 november 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 26 Feb

Slöjdcafé i Rälla

Bibliotek Rälla, Rälla Tid: 17:30-20:00
ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30