Norlandia-koncernen bantar sina planer för Strand Hotell i Borgholm och får planbesked av kommunen. Ett 35-tal lägenheter och hotellrum finns med i företagets reviderade ansökan. Foto: Arkiv

bild 2018-12-20 kl. 09.07.26

Efter bantning – ja till Strand

[2018-12-20]

Nej har blivit till ja – en nedbantad version av ”Vision Strand” får ett första tummen upp av Borgholms kommun. – Vi tycker att de ska kunna köra igång detaljplanearbetet, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin.

BORGHOLM.

Det var i mitten av mars i år Ölandsbladet kunde berätta att Strands ägare Norlandia-koncernen, med ett 45-tal hotellanläggningar i Sverige och Norge, ansökt om att få bygga ut dagens hotellbyggnad med ytterligare en våning, från fyra våningar till fem.

Dessutom fanns en helt ny byggnad, sju – åtta våningar hög, med på utvecklingsskissen i en satsning på totalt ett 35-tal lägenheter.

I ett möte med kommunledningen fick Norlandias dito positiv respons på planerna – för att i maj månad få tvärnit i samhällsbyggnadsnämnden.

Företaget nekades planbesked, den sex – sju våningar höga nybyggnationen på den nuvarande parkeringen ansågs ha negativ påverkan på stads- och landskapsbilden, därtill pekade nämnden på framtida översvämningsrisker. Däremot fanns inget uttalat motstånd mot ytterligare en våning på huvudbyggnaden.

För Norlandia var beskedet oväntat.

– I den träff vi hade med kommunledningen fick vi andra signaler, att det fanns intresse. Så det här var både oväntat och tråkigt, vi trodde att de skulle ta det positivt, kommenterade företags fastighetsdirektör Per Torne då.

Nu har Norlandia delvis tänkt om. I en reviderad ansökan stryks extravåningen på huvudbyggnaden och nybyggnationen bantas till fem våningar, innehållande ett 25-tal bostäder och hotellrum. Bottenplanet ska enligt ritningsförslaget innehålla ”lokaler, inlastning och parkering.”

”Vita villan” på fastigheten Afrika 2 ska samtidigt byggas om till fyra lägenheter och på samma tomt uppförs två nya parhus.

Denna nedbantade version av ”Vision Strand” fick i förra veckan ett första klartecken av samhällsbyggnadsnämnden, Norlandia beviljades planbesked.

– De illustrerar ett önskemål som ska hanteras i en ny detaljplan. Vi (nämnden) tycker att de ska kunna köra igång detaljplanearbetet, vad det sedan resulterar i får vi se, säger nämndens ordförande Lennart Bohlin till Ölandsbladet.

I beslutet ger nämnden förvaltningen två direktiv – att undersöka placeringen av teknikutrymmen så att byggnadens höjd kan begränsas samt ”utreda möjligheter att hantera stigande havsnivåer i förhållande till byggnadens placering.”

Ur Ölandsbladet  torsdag 20 december 2018, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

lör 30 Mar

Familjedag i Borgholm

Tid: 10:00-15:00
tis 02 Apr

Bankirens bedårande hustru : ett porträtt av Signe Maria Thiel

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19:00-20:00
fre 19 Apr

Påsk i Borgholm

Pågår: 2019-04-19 - 2019-04-22
fre 19 Apr

Konstutställning

Pågår: 2019-04-19 - 2019-04-22
lör 20 Apr
lör 27 Apr
lör 04 maj
lör 11 maj

Öland Spirar

Pågår: 2019-05-11 - 2019-05-12