Den 1 juli är datumet det pågående pirarbetet i yttre hamnen i Borgholm jobbar mot i etapp 1 A. Foto: Michael Ståhl

bild 2019-04-23 kl. 10.05.46

Efter pirlarmet – arbetet igång

[2019-04-23]

Med tre miljoner i fickan går den under lång tid avstängda piren i yttre hamnen mot bättre och öppnare tider.

– Arbetet är igång, säger Lars-Gunnar Fagerberg, fastighets- och ekonomichef i Borgholm.

BORGHOLM.

Från begynnelsen fanns 1,75 miljoner kronor, nu, efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau), utökat det dubbla.

Därmed finns pengarna – under förutsättning att även kommunstyrelsen säger ja – för hela etapp 1 A vid den rasriskavstängda piren i yttre hamnen.

Från tidigare artikel om pirens usla dagsform:

– 1,75 miljoner räcker till att påbörja arbetet och vi sätter igång så snart som möjligt. Ansökan om vattenverksamhet har inte gjorts innan, men nu är en sådan inlämnad till länsstyrelsen och så fort vi får ja därifrån kan man i praktiken dra igång.

Sade Lars-Gunnar Fagerberg till tidningen då, i slutet av mars. Idag kan han konstatera att såväl tillstånd som mer pengar bokstavligen är i hamn.

– Så nu ska trädäcket rivas och dem gamla cementen innan och på sidan om däcket ska fräsas bort i varierande grad. Vi kör på som att det är sommaren som gäller, vi ska hinna till den 1 juli vilket är målet.

Och därefter öppnas piren ända ut?

– Vid pirhuvudet, den yttersta delen, behövs mer temporära åtgärder för att den ska kunna beträdas. Och det tror jag att vi ska kunna fixa innan den 1 juli, annars får den vara avstängd under sommaren.

Den längsgående flytbryggan överlever årets säsong, men dess tid är räknad. I etapp 1 B, tänkt att starta i höst och kostnadsberäknad till 1,5 miljoner kronor, kommer nämligen dess ersättare – en helt ny bryggkonstruktion av känd modell.

– I samma stil som Societetsbryggan och den i Stora Rör, berättar Lars-Gunnar Fagerberg om den nya brygganläggningen som ska löpa efter pirens hamnsida fram till tankanläggningen.

I arbetet att skapa, enligt ksau:s beslutsunderlag, en ”inbjudande, ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad mötesplats för båtgäster och övriga besökare i hamnen” ingår också att fylla igen den öppna ytan väster om tankanläggningen med sten och övergjuta med betong.

De 1,5 miljoner etapp 1 B kräver, ska enligt ksau:s eniga förslag till kommunstyrelsen ”behandlas under hösten efteruppföljning av återstående medel i budget”.

Därefter väntar ytterligare fem etapper i hamnområdet, om pengarna finns. Ksau:s beslut där är att övriga etapper arbetas in i kommande budgetarbete.

Etapp 2 kan starta nästa vår.

Från etappbeskrivningen:

”Väster om och mot restaurangen anpassas hamnen för fartygstrafik med ny spontad kant med betonggjuten krönbalk. Detta ger möjlighet att ta emot större fartyg från marinen, kustbevakning, segelfartyg och yachter. Det ger också en möjlighet att fortfarande kunna ta emot mindre fordonsfärjor och lastfartyg i händelse av att ett sådant behov skulle uppstå, en form av beredskapshamn helt enkelt.”

– Generellt sett måste vi bli bättre att ta hand om våra hamnar och det har gjorts stora satsningar, som i Stora Rör och den som pågår i Byxelkrok. Men underhållet på hamnarna slutar aldrig och tyvärr är det dyrt, därför måste man ta det etappvis och över tid, kommenterar Lars-Gunnar Fagerberg och konstaterar att även piren i Sandvik måste åtgärdas inom snar framtid.

Ur Ölandsbladet  tisdag 23 april 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

tis 24 Sep

Ölands kyrkor bilder och betraktelser

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19:00-20:00
tor 26 Sep

Skördefest

Pågår: 2019-09-26 - 2019-09-29
fre 27 Sep

Magica Unlimited – en orientalisk dansföreställning

Borgholms torg, Borgholm Tid: 19.00-19.30
lör 28 Sep

Loppis i södra parken

Tid: 10:00-16:00
lör 28 Sep

Magica Unlimited – en orientalisk dansföreställning

Borgholms torg, Borgholm Tid: 19.00-19.30
lör 28 Sep

Trädgårdsfest.

Trädgårdsgatan 13., Borgholm Tid: 10.00-15.00
fre 29 Nov

Ljuständning

Tid: 18:00-19:00
fre 29 Nov

Ljuständning.

Borgholms Torg, Borgholm Tid: 16.00-17.00