Martin Silverstrand, elevrådsordförande på Slottsskolan tillsammans med representanter från Åkerboskolan, Linn Boman, elevrådsordförande samt Emilia Calvert, vice ordförande. Foto: Maria Brynielsson

bild 2019-10-17 kl. 10.19.11

Elevråd ställde frågor till kommunens politiker

[2019-10-17]

Representanter från elevråden på Slottsskolan och Åkerboskolan samlades under en förmiddag för att diskutera med några politiker.

BORGHOLM.
Luppen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken, reds anm) är en enkät som 50 av landets 8:or har svarat på 2018. I Borgholm genomfördes den för fjärde gången.
– Enkäten innehåller frågor som rör hur ungdomar ser på sin skola, fritid, trygghet, hälsa, arbete, framtid samt om de anser sig ha inflytande i för dem viktiga frågor, säger folkhälso- och ungdomssamordnare Emma Gustafsson som samordnade forumet tillsammans med Emma Berggren, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun.
Vidare säger hon att forumet kommer att följas upp genom att politikerna kommer få ge återkoppling till elevråden på vilket sätt de arbetat vidare med några av de frågor som diskuterades.
– Vi tycker att det är viktigt att ungdomarna får ett ansikte på politikerna. Nu får de sin röst hörd och kommer politiken lite närmare , säger Emma Berggren.
Flera frågor diskuterades och en av dessa handlade om vilket förtroende eleverna har för vuxna och politiker.
Andelen som svarade att de har mycket eller ganska stort förtroende för politiker har minskat från 52 procent till 42 procent mellan åren 2015 till 2018. För vuxna har siffran gått ner från 80 procent till 74 procent.
– Jag tycker att det känns bra att vi träffas och får fram det vi vill. Vi har pratat om att det ska ordnas med återträffar framöver, sa Linn Boman, ordförande i Åkerboskolans elevråd.
Emilia Calvert är vice ordförande i elevrådet på Åkerboskolan.
– Vår skola brann ju ner nyligen och vi känner att vi vill vara med och se hur skolan ska byggas upp. Som det är nu så har vi knappt någonstans att vara på.
En annan fråga som diskuterades gällde mobbing och trakasserier. Av enkätundersökningen ses det tydligt att tjejer är mer utsatta än killar. 22 procent av tjejerna och 15 procent av killarna svarade förra året att de utsattes för mobbing, trakasserier, utfrysning antingen under en längre period eller enstaka gånger.
– Att vi träffas såhär är oerhört viktigt och jag vill att ungdomarna ska känna att de har möjlighet att påverka. Det är fantastiskt att se hur engagerade ungdomarna är och jag hoppas att vi politiker får fler inbjudningar till att komma hit igen, sa Ilko Corkovic, kommunalråd (S).
Han läste igenom resultaten av Lupp-undersökningen dagen innan.
– Jag tycker att vi ligger bra till i enkäten i många variabler. Vi är måna om goda uppväxtvillkor. Barnen och ungdomarna är vår framtid och det är viktigt att vi möts, sa Ilko Corkovic.
Andra politiker som fanns på plats under dagen var Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V), Jeanette Sandström (S) och Marcel van Luijn (M).
92 procent är nöjda med sin fritid i Borgholms kommun.
86 procent är generellt sett nöjda med skolan.
95 procent känner sig trygga i hemmet och i bostadsområdet.
Sedan 2015 har andelen högstadieungdomar som ser sig ha möjligheter att påverka minskat. Den vanligaste formen för politiskt engagemang bland unga är att gilla/dela inlägg på internet. Den sista frågan som det diskuterades kring under dagen gällde hälsa.
Resultaten visar att andelen tjejer som känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare var 53 procent förra året. Motsvarande siffror för killar är 30 procent. Siffrorna är likartade för regionen och riket.

Ur Ölandsbladet tisdag 14 oktober 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

tor 21 Nov

Författarbesök – David Kjellberg Hjort

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 19:00-20:30
ons 27 Nov

Peter Danielsson om Vilhelm Moberg

Rälla bibliotek, Rälla Tid: 19:00-20:30
tor 28 Nov

Författarbesök – Hannes Dükler och Ingemar Westlund

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 18:30-20:00
fre 29 Nov

Ljuständning.

Borgholms Torg, Borgholm Tid: 16.00-17.00
lör 30 Nov

Vernissage.

Trädgårdsgatan13, Borgholm Tid: 13.00-16.00
lör 30 Nov

Elisabet Hall

Trädgårdsgatan 13., Borgholm Tid: 16.00-15.00 Pågår: 2019-11-30 - 2020-01-05
ons 04 Dec

Bokprat och julklappstips med Karin Cellton

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 18:30-20:00
lör 07 Dec

Julmarknad i Borgholm

Borgholm, Tid: 10:00-16:00