Ann-Kristin Forsman och Eva Karlström berättade om hur Borgholms kommun arbetar med integration och hederskultur.

bild 2019-04-15 kl. 09.16.49

Hederskultur tema för konferens

[2019-04-15]

I dagarna två är Borgholm värd för konferens som handlar om hederskultur.

BORGHOLM.

Det är SOFI (Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor) som samlats. Ett 80-tal deltagare från hela landet närvarar för att öka sin kompetens på området.

– Borgholms kommun har varit med i SOFI de senaste tre åren, berättar Eva Karlström, som arbetar som integrationssamordnare i Borgholms kommun och dessutom är styrelseledamot i SOFI.

– Heder är ett väldigt aktuellt ämne, säger hon.

– Det är viktigt att ha kunskap och kompetens på området, även om vi inte har så många sådana ärenden i Borgholms kommun.

Länsrådet Malin Almqvist inledde konferensen och berättade om arbetet både i länet och nationellt för att lyfta frågan kring hederskultur.

Hon berättade om det goda samarbetet kommunerna emellan i länet när det gäller integrationsfrågor och om arbetet nationellt kring hedersfrågan.

– Det är viktigt att prata om det här. Vi har inte tid att vänta, vi måste agera nu, menar Malin Almqvist.

Eva Kasrlström och Ann-Kristin Forsman berättade om integrationsarbetet i Borgholms kommun. Sedan en tid har man flera samtalsgrupper igång med kvinnor för sig och män för sig.

Där diskuteras bland annat frågor kring sociala problem och hälsa.

– Vi kan aldrig acceptera hedersförtryck, klargjorde Ann-Kristin Forsman och berättade att det till hösten ska bli samtalsgrupper med en yngre målgrupp.

Under konferensen, som pågick torsdag-fredag, fick deltagarna lyssna till både forskare och personer som har egen erfarenhet av hedersförtryck.

Ur Ölandsbladet  lördag 13 april 2019, Kenth Jönsson

DET HÄNDER I BORGHOLM

tor 18 Apr

Påsk i Borgholm

Pågår: 2019-04-18 - 2019-04-22
fre 19 Apr

Konstutställning

Pågår: 2019-04-19 - 2019-04-21
fre 19 Apr
lör 20 Apr
lör 20 Apr

Fotoutställning

Turistbyrån Storgatan 1, Borgholm Tid: 10:00 - 14:00 Pågår: 2019-04-20 - 2019-06-30
fre 26 Apr

Författarbesök – Sanna Mac Donald

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 18:30-20:00
lör 27 Apr
lör 04 maj