Arrendatorer av kommunal mark på Sjöstugeområdet i Borgholm ska ges möjlighet till friköp. Foto: Michael Ståhl

bild 2019-11-15 kl. 13.57.09

Klimatanpassar – arrendatorer får efterlängtat besked

[2019-11-15]

Många år av nej till friköp av mark är nu – efter kommunalt omtag på grund av oro för stigande havsnivåer – på väg att bli ja för flera arrendatorer på Sjöstugeudden i Borgholm.

BORGHOLM.

Sensommaren 2007 fattade dåtidens kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) beslut om att upprätta detaljplan för hela Sjöstugeudden, här fanns attraktiva tomter att sälja till gagn för den kommunala kassan.

I dag, tolv år senare och med havshöjningar i antågande, är läget ett helt annat. Det önskade detaljplanearbetet har under lång tid befunnit sig på sparlågenivå och avbryts nu definitivt av nuvarande ksau.

”Förutsättningarna för planarbetet har förändrats, främst genom PBL 2010:900 avseende klimatanpassningar såsom stigande havsnivåer varpå det inte är möjligt att tillskapa nya tomtfastigheter”, sägs det i beslutet.

Samtidigt ges tillväxtenheten uppdraget att utreda möjligheten för hugade arrendatorer att friköpa ”sin” mark.

– Men en del ligger för lågt, de kan vi inte stycka ur, säger tillväxtchef Anders Magnusson med några stugor längst ute på udden i åtanke.

Övriga arrendatorer – totalt finns det 20 arrendetomter på Sjöstugeudden – ska ges chansen till friköp, något flera av dem har uttryckt önskemål om.

Prislappen ska bygga på ekvationen värdering plus VA-kostnad och förrättningskostnad.

– Sedan äger vi, kommunen, inte hela beslutsbiten, lantmäteriet ska också säga sitt, påpekar Anders Magnusson.

I de fall avstyckning anses olämpligt ska dessa arrendeavtal förhandlas om, då med företrädesvis korta arrendetider.

Ur Ölandsbladet torsdag 14 november 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 26 Feb

Slöjdcafé i Rälla

Bibliotek Rälla, Rälla Tid: 17:30-20:00
ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30