Från ”mexare” (mark- och exploateringsstrateg” till tillförordnad näringslivsutvecklare - borgholmsprofilen Kristian Sjövall tar sig an den tuffa uppgiften att förbättra företagsklimatet i Borgholm. Foto: Borgholms kommun

Kristian Sjövall

Kristian ska vända utvecklingen: ”Väldigt kul”

[2018-03-08]

Han tar över Borgholms kanske svåraste jobb och gör det med glädje.
– Det ska bli väldigt, väldigt kul, säger Kristian Sjövall, vikarierande näringslivsutvecklare.

BORGHOLM
Mätning efter mätning visar att företagsklimatet i Borgholm har, diplomatiskt uttryckt, förbättringspotential. Vid Svenskt Näringslivs senaste rakning hamnade Borgholm på plats 275 av landets 290 kommuner.
– Jag vet inte om företagsklimatet i Borgholm är så dåligt, men det kan bli bättre. Det görs inget dåligt jobb här, men andra kommuner gör det bättre, säger Kristian Sjövall, sedan den 1 mars vikarierande näringslivsutvecklare i Borgholms kommun.
– Spännande, utvecklande och ärorikt att få jobba med dessa frågor som är väldigt viktiga, fortsätter 43-åringen och tillägger:
– Ett bra företagsklimat i kommunen och ett välmående näringsliv är väldigt viktigt för att skapa tillväxt.
Den ordinarie på posten, Henrik Linnarsson, har tjänstledigt året ut och det blir den forne fastighetsmäklarens uppgift att fortsätta Linnarssons på många fronter sjösatta arbete för ett bättre företagsklimat, där det nystartade näringslivsrådet är ett exempel, arbetet att ta fram en ny näringslivsstrategi med en årlig handlingsplan ett annat. Dessutom deltar kommunen i SKL-programmet ”Förenkla helt enkelt”.
– Mycket pågår, det finns att arbeta med. Och det här är inget enmansjobb, nyckeln är att arbeta tillsammans, näringslivet och kommunen ihop, som under arbetet med Borgholm 200 år. Genom samarbete får vi bättre företagsklimat.
Vilka reaktioner har du fått?
– Bara positiva. Ingen har sagt ”Nej, hur tänkte du nu?”, säger Kristian Sjövall och skrattar.
Kommunchef Jens Odevall berättar om cirka 35 sökande till tjänsten varav flera ”riktigt bra namn”. Att valet föll på just Kristian Sjövall har han flera svar på.
– Kristian har en oerhörd social kompetens, han har lätt att ta folk och för att bygga förtroenden.
– Sedan är det ingen nackdel att han har en lång bakgrund i det privata näringslivet i Borgholm samt jobbat i kommunen sedan 2016 – han kan sätta sig in arbetet och komma i gång snabbt, säger kommunchefen.

Ur Ölandsbladet Torsdag 8 mars, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

tis 22 Jan

Om Skedemosse med Jan Henrik Fallgren

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19:00-20:00