Höken 8 bredvid socialförvaltningen där det planeras för hyreslägenheter. Foto: Alice Svensson

bild 2019-10-10 kl. 10.20.37

Många hyreslägenheter på gång i Borgholms kommun

[2019-10-10]

– Byggkranar betyder framtidstro.

BORGHOLM.

Det säger Borgholms kommunalråd Ilko Corkovic (S), som gläds åt att det planeras många hyreslägenheter i kommunen, både i kommunal och privat regi.

– Vi har ju haft invigning i Rälla för de första tio lägenheterna.

– Vi har fått förhandsbesked om ytterligare tio lägenheter i Räla och det finns medel avsatta i budget, fortsätter han.

Även i Löttorp planeras det för tio hyreslägenheter:

– Där är det inte lika stort intresse än, men börjar man väl bygga så löser det sig nog.

I Borgholm finns flera projekt med hyreslägenheter på gång.

– Vid bilprovningen planeras det för 25 hyreslägenheter och det är Bursells som fått markreservation där.

– På Höken 8, bredvid socialförvaltningen, planeras det för 15-20 hyreslägenheter och där är det BTE Bygg som ska bygga,

– Vi vet att skolan använder ytan ibland, men det är viktigt att vi får markytor för lägenheter. Det är dessutom bra att förtäta, menar Ilko Corkvic.

Mellan Resedan och Bosams finns en tomt som Ilko Corkovic också hoppas ska komma att användas för hyreslägenheter.

Men mycket hänger också på att staten ger bidrag för att stötta nyproduktionen:

– Investeringsstödet är avgörande, så det gäller att vi är på tårna, säger Ilko Corkovic.

– Stödet gör att det går att producera lägenheter till en rimlig hyra.

Ilko Corkovic konstaterar att det som efterfrågas mest är tvåor och treor.

Förutom hyresrätter kan nämnas att det ska frigöras tomter i både Böda och Räpplinge för villor och att en detaljplan håller på att tas fram för ett stort antal byggrätter i Stora Rör.

Ur Ölandsbladet tisdag 8 oktober 2019, Kenth Jönsson

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 26 Feb

Slöjdcafé i Rälla

Bibliotek Rälla, Rälla Tid: 17:30-20:00
ons 26 Feb

Dokumentärfilm om turismen på Öland

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19.00-20:00
mån 02 Mar

Slöjdkafé: virka kärleksknutar

Runstens bibliotek, Runsten Tid: 18.00-20.30
tor 26 Mar

Författarbesök

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 19:00-20:30
ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30