Marken vid den före detta Beijers-fastigheten i Borgholm är kraftigt förorenad av olika miljögifter, saneringsåtgärder för ”många miljoner” måste sättas in. Foto: Michael Ståhl

bild 2019-04-25 kl. 11.43.54

Miljösmäll för bostadsbygge

[2019-04-25]

Den före detta Beijers-fastigheten i Borgholm är kraftigt förorenad med förhöjd risk för människors hälsa och miljö om befintlig mark ligger kvar. – Att det skulle finnas saker i marken är ingen överraskning, men det var mer än jag trodde, säger Gert-Ove Petersson, Prästhagen AB.

BORGHOLM.

Det var för snart ett år sedan Prästhagen AB köpte den 9 000 kvadratmeter stora Beijers-fastigheten i yttre hamnen för nio miljoner kronor.

Nu tvingas företaget lägga på ett antal miljoner för att realisera bostadsplanerna i området.

– Vi har inte börjat räkna på det än, men visst är det stora pengar, det handlar om många miljoner, säger Gert-Ove Petersson, hälftendelägare i Prästhagen AB.

På fastigheten har det under åren bedrivits flera miljöfarliga verksamheter, på listan finns bland annat förvaring av tryckimpregnerat virke, tankningsplats samt upplag av oljefat, påfyllnadsplats av eldningsolja, tjärlager samt förvaring av kemikalier och avfall.

Tolv prover från nio stycken provpunkter har nu analyserats av laboratorium och bland identifierade ämnen finns bland annat arsenik, bly, koppar, krom, kvicksilver, PAH-M och PAH-H.

I den sammanfattande riskbedömningen från konsultföretaget WSP sägs:

”Fastigheten/området är förorenat av metaller, aromatiska kolväten och PAH överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, mindre känslig markanvändning och beräknade platsspecifika riktvärden”.

PAH ( polycykliska aromatiska kolväten) är den största grupp av cancerogena ämnen som är känd idag.

I djurförsök har många PAH-föreningar visat sig vara cancerframkallande och orsaka skador på arvsmassan. Huvuddelen av all PAH förekommer i olika blandningar, till exempel i olika typer av kol- och oljeprodukter.

”Förhöjd risk för människors hälsa och miljö föreligger om befintlig mark ligger kvar, även om fastighetens befintliga markyta fylls upp med icke förorenat material”, slår den nyligen genomförda miljö- och hälsoriskbedömningen för fastigheten Passaden 3 fast.

De åtgärder WSP anser vara lämpliga för vidare utredning är bortschaktning, jordtvätt och övertäckning och företaget föreslår att fastighetsägaren i samråd med tillsynsmyndigheten diskuterar vilka åtgärder som måste sättas in och i vilken omfattning.

Gert-Ove Petersson berättar att han kontaktat kommunen.

– De har fått rapporten och det gjordes även en utredning 2008 så jag visste om att det fanns saker i marken, men inte precis hur mycket och vilka åtgärder som behövde sättas in.

Samtidigt pågår samtal med kommunledningen om kommunen kan stå som huvudman för det kommande saneringsarbetet, är så fallet öppnas möjligheten att söka bidrag hos Naturvårdsverket via länsstyrelsen.

– Kommunen kan söka bidrag för åtgärder i förorenad mark och för att få bidraget finns det två kriterier, att marken behövs för bostadsändamål och att området detaljplanläggs. Att stå som huvudman kostar inte kommunen något, säger Gert-Ove Petersson till Ölandsbladet och är osäker på bidragets storlek.

– Jag har faktiskt ingen aning.

Han är mer säker på bostadsprojektets framtid.

– Vi kör och får vi inget bidrag tar vi saneringskostnaden själva. Hur vi vill bygga har kommunen fått ett förslag på.

När bygga?

– Omöjligt att säga idag. Vi vill komma igång så fort som möjligt men om handläggningstiden hos Naturvårdsverket är till exempel två år, ja, då måste vi vänta i två år.

Kommunalrådet Ilko Corkovic (S) är försiktigt positiv till huvudmanönskemålet från Prästhagen AB.

– Om det inte kostar kommunen något och är juridiskt rätt hjälper vi självklart till, då är det inga problem. Men vi har inte hunnit kolla med länsstyrelsen hur det fungerar, säger denne till Ölandsbladet.

Ur Ölandsbladet  torsdag 25 april 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

tis 24 Sep

Ölands kyrkor bilder och betraktelser

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19:00-20:00
tor 26 Sep

Skördefest

Pågår: 2019-09-26 - 2019-09-29
fre 27 Sep

Magica Unlimited – en orientalisk dansföreställning

Borgholms torg, Borgholm Tid: 19.00-19.30
lör 28 Sep

Loppis i södra parken

Tid: 10:00-16:00
lör 28 Sep

Magica Unlimited – en orientalisk dansföreställning

Borgholms torg, Borgholm Tid: 19.00-19.30
lör 28 Sep

Trädgårdsfest.

Trädgårdsgatan 13., Borgholm Tid: 10.00-15.00
fre 29 Nov

Ljuständning

Tid: 18:00-19:00
fre 29 Nov

Ljuständning.

Borgholms Torg, Borgholm Tid: 16.00-17.00