Puben Pubben får rätt mot Borgholms kommun. Foto: Magnus Anderberg

bild 2019-11-12 kl. 10.54.55

Pubben får rätt i ljud-tvist

[2019-11-12]

Fel, fel, fel – länsstyrelsen tar Borgholms kommun i örat i det seglivade ärendet ”ljudnivån på puben Pubben.” – Vi kommer inte att överklaga, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel Schäfer (S).

BORGHOLM.

Efter årligen återkommande klagomål om alltför hög ljudnivå från Pubbens uteservering och, enligt närboende, ”förvärrat” läge i mitten av denna sommar agerade miljö- och byggnadsnämnden.

Den 25 juli riktade nämnden ett föreläggande mot Pubben, krogen beordrades att sänka ljudvolymen ”så att ljudnivån i den klagandes lägenhet inte överskrider riktvärdena som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus”.

Kommunens mätningar och den klagandes mätningar med mobilappar visade på ljudnivåer cirka 52 dBA inomhus, gränsvärdet är 45dBA, samt 75 dBA vid något tillfälle utomhus.

”Beslutet är grundat på bristfälliga underlag, oprofessionella mätningar, uteblivna handlingar samt tron att Pubben, trots andra närliggande krogar, skulle utgöra den enda bullerkällan på Storgatan”, protesterade Pubbens ägare i ett överklagande där hon även påpekade att det vidtagits ljuddämpade åtgärder.

Länsstyrelsen, som i och för sig anser att det finns skäl att tro att ljudnivån varit för hög, ger nu Pubben rätt. Kommunens mätningar kan enligt länsstyrelsen vara korrekt utförda, ”men det föreligger sådana brister i dokumentationen att det inte går att avgöra om så är fallet”.

Bakläxan stannar inte där, den utredning kommunen vidtagit anses bristfällig och länsstyrelsen ser vissa formuleringar i beslutet – bland annat på vilket sätt ”verksamhetsutövaren ska kunna visa att godtagbara nivåer föreligger” – som otydliga.

”Överklagandet ska därför bifallas och nämndens beslut upphävas”, säger länsstyrelsen i sitt beslut.

Joel Schäfer (S), ordförande för miljö- och byggnadsnämnden, anser att en lucka i lagstiftningen gör situationen problematisk

– Det finns ingen lagstiftning när det gäller uteserveringar och bullernivåer, vilket gör att varje fall måste prövas enskilt. Det behövs en prejudicerade dom som vägledning, säger denne till tidningen.

Just detta ärende lär inte vandra så långt i rättsapparaten, länsstyrelsens beslut kommer inte att överklagas.

Däremot sneglar Borgholm på Gotland och övriga Sverige.

– Det här med ljudnivåer och uteserveringar är ett problem över hela Sverige och just Gotland har några fall uppe som vi avvaktar och ser hur de landar. Vi har dialog med Gotland och de är nyfikna på oss.

Ur Ölandsbladet tisdag 12 november 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 26 Feb

Slöjdcafé i Rälla

Bibliotek Rälla, Rälla Tid: 17:30-20:00
ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30