Fyra extramiljoner till satsningar inom äldreomsorgen - en av nyheterna i Borgholms budget för 2020. Foto: Carin von Post

bild 2019-06-03 kl. 10.25.11

Satsning på äldreomsorgen

[2019-06-03]

Borgholm lägger fyra miljoner kronor på satsningar inom äldreomsorgen i ”Budget 2020”.
– Nu är det äldreomsorgens tur, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S).

BORGHOLM.
I tidevarv då många kommuner runt om i landet diskuterar skattehöjningar och där flera fattat beslut om att göra så förblir skattesatsen i Borgholm på den nivå den befunnit sig under snart oöverskådlig tid: 21,58 kronor per intjänad hundralapp ska kommunen ha.
– Skattehöjning var inget som diskuterades i årets budgetarbete, men det finns orosmoln inom den kommunala sektorn vilket SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gått ut och beskrivit, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S) efter att den nya majoritetens budget för 2020 passerat kommunstyrelsen för vidaretransport till fullmäktige.
Bekymren SKL pekar på är främst två, högt tryck från en åldrande befolkning samt skatteintäkter som inte ökar så snabbt längre.
Tillbaka till S+C+V-budgeten för nästa år, i korthet en drygt 661 miljoner kronor stor historia tänkt att sluta med cirka 22,5 miljoner i plus.
– Ett bra resultat, allt över två procent är bra och här når vi drygt tre procent. Ju bättre resultat, ju större investeringsutrymme (mer om det i annan artikel) och samtidigt tas det höjd för demografiska utmaningar framöver.
Den största satsningen syns i budgeten är just demografi-relaterad.
– Genom åren har det satsats mycket på förskola och skola, nu är det äldreomsorgens tur. 1,5 miljoner läggs på personalens arbetsvillkor, heltid som norm och få bort de delade turerna, och 2,5 miljoner på satsningar från äldreomsorgsberedningen, sådana som kan göras under 2020.
Förutom detta fyra miljoner kronor stora budgetpaket till äldreomsorgen syns satsningar, eller ”prioriteringar” om man så vill, på gata-park (1,5 miljoner mer), strategiska markförvärv (3 miljoner i pott), kulturskolan (350 000 kronor mer), vägbidrag (200 000 kronor mer) samt en halv miljon mer till överförmyndarna.
– Sedan läggs två miljoner på två sjukskötersketjänster och inköp av hjälpmedel, detta för att möta den ökade belastningen av hemtagning från region Kalmar i och med Hemsjukhuset, förklarar Ilko Corkovic.
Investeringsbudgeten landar på 59,6 miljoner varav nära 35 miljoner läggs på fastighetssidan i form av upprustning (9,4 miljoner) och ”ny-om-och tillbyggnation” 25 miljoner. Kommunens hamnar är nästa stora post: 18,4 miljoner.
– Det är stark investeringstakt, vi är investeringstunga och Åkerboskolan är den största posten.
I budgetplaneringen för kommande år sägs att investeringsnivån under åren 2023 – 2024 sänks, detta för att klara självfinansieringsmålet. Långtidsplanen visar också att kommunens resultat sjunker ner till 14,7 miljoner år 2023, under förutsättning att staten inte ändrar dagens bidragsnivå till kommunerna.
Var fjärde kommun och var tredje region i landet gick med förlust under 2018.

Ur Ölandsbladet  lördag 1 juni 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

tor 24 Oct

Författarbesök – Elisabeth Öhman

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 18:30-20:00
lör 26 Oct

Samtal med poeten Lennart Sjögren

Borgholms bibliotek, BORGHOLM Tid: 14:00-15:00
lör 26 Oct

Familjedag i Borgholm

Borgholm Tid: 10:00-15:00
tis 29 Oct

Slöjdcafé – slöjda i läder

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 18:00-20:30
ons 30 Oct

Borgholms Författarafton

Folkets Hus, Borgholm Tid: 19:00-22:00
ons 06 Nov

Kvinnliga pionjärer

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19:00-20:00
ons 13 Nov

Stickcafé på Borgholms bibliotek

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 18:00-20:30
ons 13 Nov

Författarbesök – Tove Folkesson

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 18:30-20:00