Under året har barnen på Montessoriförskolan Solstrålen plockat skräp i naturen varje dag. Foto: privat

bild 2019-06-05 kl. 15.23.22

Solstrålen utvecklar barnens intresse

[2019-06-05]

Under året har Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm arbetat med att utveckla barnens intresse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

BORGHOLM.
Detta ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete detta år. I läroplanen för förskolan ( Lpfö 98/16) står det;
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor natur och samhälle påverkar varandra. ”
Hur har vi då valt att tolka detta mål?
Barnen visade stort intresse av sopsortering och skräp, återbruk med mera. Barnen har under året plockat skräp i naturen (varje dag), sorterat skräp, pantat, tittat på utbildningsfilmer, läst böcker i ämnet, tittat på sopbilen när den jobbar, tillverkat nytt papper, varit på barnteater som handlar om miljön, involverat barnens föräldrar i miljöarbetet, haft besök av personal ifrån Kalleguta återvinningsstation och som avslutning av hela projektet även varit med barnen på bussresa till Kalleguta för att återvinna vårt eget skräp, på Förskolans Dag.
Vi har även varit med i ett projekt från ” Håll Sverige Rent” och plockat skräp runt skolor och stränder bland annat, som vi sedan sorterat.
När vi pedagoger nu analyserar hur arbetet utvecklats visar det sig att intresset både hos barnen och pedagogerna har blivit större när det gäller miljöfrågor och återvinning. Ökad nyfikenhet, intresse och kunskap.
Ökad medvetenhet om vårt eget ansvar för miljön. Nyttigt att tidigt lära sig vikten av detta och att det blir en självklarhet i barnets vardag.

Ur Ölandsbladet  onsdag 5 juni 2019, Monstessoriförskolan Solstrålen

DET HÄNDER I BORGHOLM

fre 19 Jul
sön 21 Jul
sön 21 Jul

Lejonkungen (Live Action) (Sv.tal)

Folkan Borgholm, Borgholm Tid: 20:00-22:10
mån 22 Jul
tis 23 Jul
tis 23 Jul
ons 24 Jul
ons 24 Jul

Borgholmsdagarna

Tid: 10:00-18:00 Pågår: 2019-07-24 - 2019-07-25