Gata/park tillhör de avdelningar inom Borgholm Energi som berörs när den skattefinansierade verksamheten flyttas tillbaka till kommunen.

bild 2019-09-23 kl. 09.31.33

Tillbaka till kommunen: ”Hela verksamheten”

[2019-09-23]

Ett 60-tal anställda inom Borgholm Energi, Beab, får ny arbetsgivare nästa år.
– Ambitionen är att flytta hela den skattefinansierade verksamheten i bolaget till kommunen, säger Beab:s styrelseordförande Staffan Larsson (C).

BORGHOLM.
Det var under bolagets ”strategidagar” på Ekerum denna långlivade och flitigt diskuterade fråga lyftes upp på styrelsenivå.
– Det är sprunget därifrån och styrelsen var tydlig med att bolaget ska fokusera på kärnverksamheten, det vill säga el, fjärrvärme och vatten, säger Beab:s vd Anders Lindholm till tidningen.
År 2003 flyttades den tekniska verksamheten i kommunen till Beab, i paketet ingick gata/park, kost, städ och fastighet.
Ett hundratal anställda berördes av beslutet som sedan dess ifrågasatts i omgångar – 2010 tryckte moderaterna på om tillbakaflytt, 2013 drog nya diskussioner igång och förra året skulle frågan återigen utredas, vilket rann ut i sanden eftersom ett val kom emellan.
Den översynen motiverades annars med sedan länge påtalade oklarheter mellan beställarroll (kommunen) och utförarroll (Beab), onödiga administrativa resurser som läggs på kontroll, ”vi och dom”- kultur, samt återkommande och tidsödande diskussioner kring hur verksamheten ska skötas.
Beab:s ordförande Staffan Larsson (C) pekar bland annat på bolagets stora investeringsbehov när han förklarar styrelsens ställningstagande – framtida investeringar i bland VA-utbyggnad gör att bolaget måste hitta 400 – 500 miljoner kronor under de kommande fyra åren vilket Ölandsbladet tidigare berättat.
– Vi har, som jämförelse, fyra Sandvik-verk framför oss och då är det bästa att renodla verksamheten. Fokus blir bättre om man flyttar tillbaka den skattefinansierade verksamheten, det här görs för bolagets bästa, säger Staffan Larsson och har ytterligare ett argument för flytt.
– Dagens upplägg är förmodligen inte förenligt med lagen om offentlig upphandling, det finns tveksamheter.
Vad fick vågskålen att tippa över för flytt?
– För mig är det två saker, dels att kommunen som kund inte varit nöjd med hur vi (bolaget) utfört gata/park, dels de stora utmaningar bolaget står inför.
När ska överflytten ske?
– Ambitionen är att hela skattefinansierade verksamheten ska till kommunen och att det sker under det första kvartalet nästa år, svarar Staffan Larsson.
Men först snabbutredning.
– Där man ser över tillgångar och tjänster, vad ska över till kommunen, vad ska vara kvar, sådana frågor – allt för att få till en så sömlös övergång som möjligt, säger vd Anders Lindholm och är klar över de framtida tagen.
– Nu handlar det om att fokusera på bolagets kärnverksamhet och utveckla densamma, samtidigt som kommunen får större insyn i den tekniska verksamheten och med beslut rätt ner i verksamheten.
Förvaltningen av verksamhetsfastigheterna återfördes till kommunen redan 2017.

Ur Ölandsbladet torsdag 19 september 2019, Michael Ståhl

DET HÄNDER I BORGHOLM

ons 26 Feb

Slöjdcafé i Rälla

Bibliotek Rälla, Rälla Tid: 17:30-20:00
ons 26 Feb

Dokumentärfilm om turismen på Öland

Borgholms bibliotek, Borgholm Tid: 19.00-20:00
mån 02 Mar

Slöjdkafé: virka kärleksknutar

Runstens bibliotek, Runsten Tid: 18.00-20.30
tor 26 Mar

Författarbesök

Borgholms Bokhandel, Borgholm Tid: 19:00-20:30
ons 22 Jul

Diggiloo i Borgholm

Idrottsplatsen , Borgholm Tid: 16:30